Życzenia i podziękowania (Wielkanoc)

Drodzy Parafianie!

Święta Wielkanocne to szczególny czas spotkania z miłością Boga. Życie człowieka w tajemnicy krzyża i pustego grobu nabiera głębokiego sensu oraz uzdalnia do pomocy bliźnim. Wielkanoc jest świętem zwycięstwa nad śmiercią  i nienawiścią oraz rodzi nadzieję wbrew wszelkiemu złu, które nas otacza.

Życzę Wam wszelkich Bożych darów od zmartwychwstałego Pana.

Niech doświadczenie Jego obecności z nami przyniesie Wam radość, pokój i wzajemną miłość.

Wesołego Alleluja!

 

Wyrażam głęboką radość, że wielu z Was przeżyło czas Wielkiego Postu  w duchu wiary oraz pomocy potrzebującym, również uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Składam podziękowanie parafialnym wspólnotom i małżeństwom naszej parafii za prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej, a także osobom, które prowadziły adoracje Najśw. Sakramentu w Wielkim Tygodniu. Wolontariuszom za wykonanie ozdobnych palm na Niedzielę Palmową, za dekorację naszych kościołów na czas świąt, za troskę o kapliczki i przydrożne krzyże.

Dziękuję za codzienną posługę przy ołtarzu ministrantom i lektorom oraz Parafialnemu Zespołowi Liturgicznemu.

Dziękuję Parafianom, którzy przez zakup ozdobnej świecy wspomogli dzieła charytatywne, prowadzone przez diecezjalną Caritas, oraz 64. rodzinom  z Jenina i z Lubczyna, które złożyły ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Składam podziękowanie za życzenia przesłane na mój adres z Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańcu i ze Szkoły Podstawowej w Jeninie.

Serdecznie dziękuję również za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszej parafii i remonty naszych kościołów.

 

Ksiądz Proboszcz

Skip to content