Życzenia i podziękowania

Drodzy Parafianie!

Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, zaprasza do udziału w Jego triumfie. Radość, która rodzi się z tego zwycięstwa, niech będzie dla Was źródłem mocy w tych trudnych dla nas czasach.
Niech w naszych domach i rodzinach króluje wiara i miłość, a z tajemnicy zmartwychwstania rodzi się nadzieja na lepsze, piękniejsze dni.
Wesołego Alleluja!

Dziękuję wszystkim, którzy czas Wielkiego Postu przeżyli w duchu wiary i pomocy potrzebującym.
Składam podziękowanie parafialnym wspólnotom i małżeństwom naszej parafii za prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej, a także osobom, które prowadziły adoracje Najśw. Sakramentu w Wielkim Tygodniu. Wolontariuszom za troskę o chorych i samotnych, za wykonanie ozdobnych palm na Niedzielę Palmową, za dekorację naszych kościołów na czas świąt, za troskę o kapliczki i krzyże przydrożne.
Za codzienną wierną posługę przy ołtarzu ministrantom i lektorom oraz Parafialnemu Zespołowi Liturgicznemu.
Dziękuję także Parafianom, którzy przez zakup wielkanocnego paschalika wspomogli dzieła charytatywne, prowadzone przez diecezjalną Caritas, oraz 66. rodzinom z Jenina i z Lubczyna, które złożyły ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Część z tych pieniędzy została przeznaczona na zapłacenie rachunków za ogrzewanie kościoła parafialnego w okresie zimowym.
Serdecznie dziękuję również za wszystkie ofiary składane na utrzymanie naszej parafii i remonty naszych kościołów.

Skip to content