Ogłoszenia duszpasterskie 12.04.2020 r.

Jenin, 12.04.20

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy oktawę Wielkanocy. Msze święte w dniu jutrzejszym będą odprawiane według porządku niedzielnego, natomiast od wtorku do soboty – o godz. 18.
  2. W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego.
  3. Ministranci przy wyjściu z kościoła będą rozprowadzać podwójne numery tygodników katolickich na dwie niedziele. Tygodnik „Gość Niedzielny” kosztuje 6 złotych, a tygodnik „Niedziela” – 10 złotych.

   Święta Zmartwychwstania Pańskiego to szczególny czas, kiedy poznajemy siłę wiary, nadziei i Bożego miłosierdzia. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują kruchość naszego życia, jednak w sposób szczególny uświadamiają nam, że tylko wzajemna pomoc, solidarność i braterska miłość dają poczucie bezpieczeństwa i budują chrześcijańską wspólnotę.

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi dzisiaj do nas tak, jak niegdyś do przestraszonych uczniów w Wieczerniku. Przychodzi, by rozpraszać mroki
i lęki naszych dni oraz obdarować nas swoim pokojem i nadzieją.

Życzę Wam w tym trudnym i pełnym niepokojów czasie, aby zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem stało się udziałem każdego
i każdej z nas oraz źródłem siły i pokoju w Waszych sercach. Alleluja!

                                                                                                      Ksiądz Proboszcz

Skip to content