Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – organizacja społeczna diecezji zielono- górsko-gorzowskiej skupiająca osoby akceptujące społeczną naukę Kościoła,      zwłaszcza odnoszącą się do małżeństwa i rodziny. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw religijno-moralnych, pogłębianie tradycji chrześcijańskich w rodzinach i propagowanie katolickiej nauki społecznej.

Parafialne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zostało powołane 26 marca 2006 roku. Obecnie liczy 30. członków. W wyniku wyborów, które odbyły się   8 maja 2022 roku, w skład zarządu weszli: Renata Pieksza – prezes, Wojciech Wolański – wiceprezes, Jadwiga Mieczkowska-Janusiak – skarbnik, Mirosława Wolańska – sekretarz i Jerzy Hrybacz – członek.

Prezes naszego parafialnego koła, Renata Pieksza, pełni także funkcję prezesa diecezjalnego zarządu Stowarzyszenia. W skład zarządu wchodzą również inne osoby z Jenina: Jerzy Hrybacz i Wojciech Wolański.

Skip to content