Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Jeninie – organizacja, której celem jest prowadzenie działalności na rzecz środowiska skupionego przy parafii, a w szczególności współdziałanie w integracji parafian, dbanie o podniesienie kultury życia codziennego, szerzenie kultury i etyki katolickiej, współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian i innych osób znajdujących się w potrzebie.

Stowarzyszenie zostało założone 23 października 2011 roku, a zarejestrowane 3 kwietnia 2012 roku w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Obecnie w skład zarządu wchodzą: Krzysztof Sowa – prezes, Damian Szafraniec – wiceprezes, Joanna Cyganiak – sekretarz, Anna Kielar – skarbnik i Jan Machnicki – członek. Opiekę duchową sprawuje z ramienia Biskupa Diecezjalnego ksiądz Zbigniew Bujanowski. Stowarzyszenie liczy 17. członków.

Skip to content