Przyjaciele Paradyża

 Przyjaciele Paradyża – Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, powszechnie nazywane wspólnotą Przyjaciół Paradyża, założone z inicjatywy biskupa Józefa Michalika w 1991 roku, jako grupa modlitewna o zasięgu ogólnodiecezjalnym. Jej celem jest zaangażowanie świeckich w duchową i materialną pomoc powołanym do kapłaństwa i życia zakonnego, a zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Zadania „Przyjaciół Paradyża” są następujące: modlitwa za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej, pogłębianie własnej wiary i rozwijanie życia duchowego, dawanie świadectwa wiary oraz przywiązania do Kościoła, a także ofiara materialna na potrzeby Seminarium.

W naszej parafii wspólnota została założona przez księdza Zbigniewa Bujanowskiego w 2002 roku. Obecnie należy do niej 35 osób. Przewodniczącą jest Mirosława Jach. Spotkania grupy odbywają się w domu parafialnym w pierwsze czwartki każdego miesiąca po wieczornej Mszy świętej.

Owocem modlitwy wspólnoty „Przyjaciół Paradyża” jest pochodzący z Jenina ksiądz Paweł Opłatkowski, który przyjął święcenia kapłańskie 26 maja 2012 roku, oraz brat Szczepan Janaś, który w 2018 roku wstąpił do zakonu cystersów w archiopactwie w Jędrzejowie.

 

Skip to content