Przyjaciele Paradyża

 Przyjaciele Paradyża – Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, powszechnie nazywane wspólnotą Przyjaciół Paradyża, założone z inicjatywy biskupa Józefa Michalika w 1991 roku, jako grupa modlitewna o zasięgu ogólnodiecezjalnym. Jej celem jest zaangażowanie świeckich w duchową i materialną pomoc powołanym do kapłaństwa i życia zakonnego, a zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym.  Zadania „Przyjaciół Paradyża” są następujące: modlitwa za powołanych oraz     o nowe powołania do służby Bożej, pogłębianie własnej wiary i rozwijanie życia duchowego, dawanie świadectwa wiary i przywiązania do Kościoła oraz ofiara materialna na potrzeby Seminarium. Wspólnota włącza się również w Duchową Adopcję Powołań.

W naszej parafii została założona przez księdza Zbigniewa Bujanowskiego. Pierwsze spotkanie wspólnoty miało miejsce w domu parafialnym 5 grudnia 2002 roku. Obecnie należą do niej 32 osoby. Przewodniczącą jest Mirosława Jach. Spotkania grupy odbywają się w pierwsze czwartki każdego miesiąca po wieczornej Mszy świętej. Wspólnota odmawia przed rozpoczęciem Eucharystii w kościele w Jeninie w dni powszednie oraz w niedziele i święta Litanię do Najświętszej Maryi Panny Królowej Powołań Kapłańskich.

Owocem modlitwy wspólnoty „Przyjaciół Paradyża” są pochodzący z Jenina: ksiądz Paweł Opłatkowski, który przyjął święcenia kapłańskie 26 maja 2012 roku i pełni funkcję wikariusza w naszej diecezji, oraz brat Szczepan Janaś, który w 2018 roku wstąpił do zakonu cystersów w archiopactwie w Jędrzejowie.

Skip to content