Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas – wspólnota, której celem jest praktykowanie miłości miłosiernej przez niesienie pomocy materialnej i wsparcia duchowego ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz    z różnych przyczyn zepchniętym na margines życia społecznego. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną w celu realizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości, mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Parafialny Zespół Caritas został założony 23 lutego 2003 roku. Zarząd PZC tworzą: ksiądz Zbigniew Bujanowski – przewodniczący, Ludwika Łyszkowska – zastępca przewodniczącego, Janina Cytlak – sekretarz oraz Halina Zabrocka – skarbnik. Wolontariusze prowadzą magazyn żywności, starają się o fundusze na organizację kolonii letnich i ferii zimowych. Przygotowują paczki żywnościowe ubogim rodzinom z okazji świąt, organizują spotkania dla chorych, starszych      i samotnych, wspierają materialnie i rzeczowo ubogie i wielodzietne rodziny.

Parafialna Caritas liczy 12. wolontariuszy.

Skip to content