Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas – wspólnota, której celem jest praktykowanie miłości miłosiernej przez niesienie pomocy materialnej i wsparcia duchowego ludziom żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz z różnych przyczyn zepchniętym na margines życia społecznego. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną w celu realizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości, mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Parafialny Zespół Caritas został założony 23 lutego 2003 roku. Zarząd PZC tworzą: ksiądz Zbigniew Bujanowski – przewodniczący, Ludwika Łyszkowska – zastępca przewodniczącego, Janina Cytlak – sekretarz i kierownik świetlicy   oraz Halina Zabrocka – skarbnik. Wolontariusze parafialnej Caritas prowadzą świetlicę opiekuńczo-wychowawczą „Radosna” imienia Świętego Jana Bosko oraz magazyn żywności w domu parafialnym. Starają się o stypendia dla zdolnej młodzieży oraz środki materialne na kolonie letnie dla dzieci i organizację ferii zimowych. Przygotowują paczki żywnościowe dla ubogich rodzin, odwiedzają chorych w domach, organizują spotkania dla chorych, starszych i samotnych,  wspierają materialnie oraz rzeczowo ubogie i wielodzietne rodziny.

Parafialna Caritas liczy 16. wolontariuszy.

Skip to content