Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna

Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna –organ doradczy proboszcza, którego celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii       i wsparcie w administrowaniu dobrami materialnymi. W skład Rady wchodzą duszpasterze i wierni świeccy, pochodzący z urzędu lub wyboru.

Wybory do obecnej Parafialnej Rady Duszpastersko-Ekonomicznej odbyły się 17 października 2021 roku. W jej skład wchodzi 16 osób ze wszystkich wiosek  naszej parafii. Przewodniczącym jest ksiądz Zbigniew Bujanowski. Obecnie Rada pełni również funkcję Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

Skip to content