Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna

 Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna – organ doradczy proboszcza, którego celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii oraz wsparcie w administrowaniu dobrami materialnymi. W skład Rady wchodzą duszpasterze i wierni świeccy, pochodzący z urzędu lub wyboru.

Obecna Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna została powołana do życia 5 grudnia 2010 roku. W jej skład wchodzi 10 osób ze wszystkich wiosek  naszej parafii. Przewodniczącym jest ksiądz Zbigniew Bujanowski. Obecnie Rada pełni również funkcję Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

Skip to content