Grono Wspierających Ubogich

Grono Wspierających Ubogich – forma wspierającego członkostwa w Parafialnym Zespole Caritas. Należą do niego osoby, które nie mogą zaangażować się czynnie i bezpośrednio w działalność PZC, a które zadeklarowały składanie regularnej comiesięcznej ofiary, w duchu idei Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty, na dzieła prowadzone przez parafialną Caritas.

Do GWU należy w naszej parafii 11 osób, które wypełniły deklarację „Dar serca” i przekazują zadeklarowaną przez siebie kwotę skarbnikowi Parafialnego Zespołu Caritas lub na konto naszego PZC. Z przekazywanych ofiar 80% pozostaje do dyspozycji parafialnej Caritas, a 20% trafia do Caritas diecezjalnej na działalność statutową.

 

 

 

 

Skip to content