Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – organizacja społeczna diecezji zielonogórsko-gorzowskiej skupiająca osoby akceptujące społeczną naukę Kościoła, zwłaszcza odnoszącą się do małżeństwa i rodziny. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw religijno-moralnych katolickich rodzin, pogłębianie tradycji chrześcijańskich w rodzinach i propagowanie katolickiej nauki społecznej.

Parafialne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zostało powołane 26 marca 2006 roku. Obecnie liczy 33 członków. W wyniku wyborów, które odbyły się 19 października 2014 roku, w skład obecnego zarządu weszli: Renata Pieksza – prezes, Jan Machnicki – wiceprezes, Edyta Sinkowska – sekretarz, Jadwiga Mieczkowska – skarbnik i Władysława Pawlaczyk – członek.